บริการของเรา

วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 • ได้รับการยอมรับให้เป็นวารสารวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากคณะกรรมการอุดมศึกษา
 • ได้รับคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI)
 • เป็นวารสารอยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มที่ 1
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (กสว.) ยอมรับให้เป็นวารสารระดับชาติและเป็นวารสารสำหรับพิจารณา ผลงานตีพิมพ์ เรื่องที่ 2 ของนักศึกษาทุน คปภ. ในหลักสูตรกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก่อนสำเร็จ ปริญญาเอก
 • ท่านสามารถดาวน์โหลดบทความฉบับที่ดำเนินการตีพิมพ์แล้วจนถึงฉบับปัจจุบันและบทความระหว่างดำเนินการตีพิมพ์ (Online First) ได้ที่ http://ojs.kmutnb.ac.th/index.php/kjournal/issue/archive
ส่งบทความ

วารสารวิชาการ Applied Science and Engineering Progress

 • เป็นวารสารอยู่ในฐานข้อมูล SCOPUS (Q3), Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มที่ 1, ASEAN Citation Index (ACI), Cross ref, Google Scholar และ SCITE
 • วิธี Submit บทความวารสาร ASEP https://www.youtube.com/watch?v=hxd-NsOa0KU
 • International Conference - Scopus Indexed Conference https://shorturl.asia/YzuUg
 • ท่านสามารถดาวน์โหลดบทความฉบับที่ดำเนินการตีพิมพ์แล้วจนถึงฉบับปัจจุบันและบทความระหว่างดำเนินการตีพิมพ์ (Online First)
  ได้ที่ http://ojs.kmutnb.ac.th/index.php/kjournal/issue/archive
ส่งบทความ

การรับรองคุณภาพตำราเรียนและสนับสนุนการผลิตตำราเรียน

สืบค้นตำราที่ได้รับการสนับสนุนการผลิตตำราเรียน

No Gift Policy

กองส่งเสริมวิชาการ ทราบและถือปฏิบัติตามนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประชาสัมพันธ์แจ้งให้หัวหน้ากลุ่มงานกำกับดูแลบุคลากรให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าวอย่างเคร่งครัด และให้บุคลากรในหน่วยงานถือปฏิบัติต่อไป

ระบบสารสนเทศ

กิจกรรมล่าสุด

โครงการฝึกปฏิบัติการทำผลงานทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ
1 พฤษภาคม 2567

โครงการฝึกปฏิบัติการทำผลงานทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ ระหว่างวันที่ 25 และ 30 เมษายน 2567 เวลา 0...

อ่านต่อ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้งานระบบจัดการข้อมูลการลงทะเบียนออนไลน์
29 เมษายน 2567

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้งานระบบจัดการข้อมูลการลงทะเบียนออนไลน์ จัดเมื่อวันพุธที่ 24 เ...

อ่านต่อ
โครงการเสวนา เรื่อง แนวทางการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
5 เมษายน 2567

โครงการเสวนา เรื่อง แนวทางการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2567 ณ หอประชุมเบ...

อ่านต่อ

ช่องทางติดต่อ

ที่ตั้ง

ห้อง 904-905 ชั้น 9 อาคารอเนกประสงค์
1518 ถ.ประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

Email

aed@op.kmutnb.ac.th

โทรศัพท์

(66) 2555 2000 ต่อ 2235, 2237-2241

สถิติการเข้าชม

สถิติการเข้าชม
วันนี้
56
เมื่อวานนี้
93
ตลอดทั้งเดือน
3,339
รวมทั้งหมด
108,929

© กองส่งเสริมวิชาการ มจพ. All Rights Reserved. Designed by HTML Codex
Distributed By: ThemeWagon