กิจกรรม

หน้าแรก

/

กิจกรรม

/

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะห์ข้อม...

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก และการสร้างแดชบอร์ดและรายงานด้วยโปรแกรม Power BI วันที่ 1-2

วันที่เผยแพร่: 4 มิถุนายน 2567

Image

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก และการสร้างแดชบอร์ดและรายงานด้วยโปรแกรม Power BI โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำโปรแกรม Power BI มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล สามารถนำข้อมูลของหน่วยงานมาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก แลกเปลี่ยนแนวคิดในการนำข้อมูลมาวิเคราะห์เชิงลึกร่วมกันและแสดงผลในรูปแบบรายงานหรือแดชบอร์ด เพื่อให้ผู้บริหารมีรายงานหรือแดชบอร์ดประกอบการตัดสินใจ โครงการอบรมฯแบ่งจัดทั้งหมด 4 วัน โดยในวันที่ 1-2 ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 14 – 15 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้อง 406 – 407 ชั้น 4 สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จะเป็นการสอนการใช้งานโปรแกรม Power BI ให้บุคลากรทำความรู้จักกับโปรแกรม Power BI สามารถนำเข้าข้อมูลจากรูปแบบต่างๆ อาทิ Excel CSV SQL เป็นต้น เรียนรู้คำสั่งในการจัดการกับข้อมูลดิบ (Raw Data) คำสั่งในการเชื่อมโยงข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล และเรียนรู้การใช้เครื่องมือในการจัดทำ Data Visualization ในรูปแบบของแดชบอร์ชและรายงาน รวมถึงเรียนรู้การแชร์ข้อมูลร่วมกัน บรรยายและสอนการใช้โดยวิทยากรคุณน้ำฝน ไชยลังกา ผู้ก่อตั้งและซีอีโอบริษัท เอ็นพีซีแอล เทค จำกัด และเพจ “Power BI ง่ายนิดเดียว” บรรยายและสอนการใช้โดยวิทยากรคุณน้ำฝน ไชยลังกา ผู้ก่อตั้งและซีอีโอบริษัท เอ็นพีซีแอล เทค จำกัด และเพจ “Power BI ง่ายนิดเดียว”

ช่องทางติดต่อ

ที่ตั้ง

ห้อง 904-905 ชั้น 9 อาคารอเนกประสงค์
1518 ถ.ประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

Email

aed@op.kmutnb.ac.th

โทรศัพท์

(66) 2555 2000 ต่อ 2235, 2237-2241

สถิติการเข้าชม

สถิติการเข้าชม
วันนี้
17
เมื่อวานนี้
92
ตลอดทั้งเดือน
2,952
รวมทั้งหมด
113,923

© กองส่งเสริมวิชาการ มจพ. All Rights Reserved. Designed by HTML Codex
Distributed By: ThemeWagon