กิจกรรม

หน้าแรก

/

กิจกรรม

/

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้งานระบบติดต...

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้งานระบบติดตามงานบริการวิชาการและงานวิจัย

วันที่เผยแพร่: 4 มิถุนายน 2567

Image

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้งานระบบติดตามงานบริการวิชาการและงานวิจัย ระหว่างวันที่ 21 พฤษภาคม 2567 ระหว่างเวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้อง 406 – 407 ชั้น 4 สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรที่ดูแลรับผิดชอบข้อมูลโครงการบริการวิชาการและงานวิจัยประจำส่วนงาน มีความรู้ ความเข้าใจและใช้งานระบบได้อย่างถูกต้อง และเต็มประสิทธิภาพ และเพื่อผลักดันให้ทุกส่วนงานที่ให้บริการวิชาการและบริการวิจัยของมหาวิทยาลัยใช้งานระบบติดตามงานบริการวิชาการและงานวิจัยอย่างเป็นทางการ บรรยายและสอนการใช้งานโดยวิทยากร คุณวิรัช พวงภู่ ตำแหน่ง วิศวกร ระดับ ชำนาญการ และ คุณอิทธิพล คำคล้าย ตำแหน่ง วิศวกร ระดับ ชำนาญการ ผู้พัฒนาระบบฯจากสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม

ช่องทางติดต่อ

ที่ตั้ง

ห้อง 904-905 ชั้น 9 อาคารอเนกประสงค์
1518 ถ.ประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

Email

aed@op.kmutnb.ac.th

โทรศัพท์

(66) 2555 2000 ต่อ 2235, 2237-2241

สถิติการเข้าชม

สถิติการเข้าชม
วันนี้
19
เมื่อวานนี้
92
ตลอดทั้งเดือน
2,952
รวมทั้งหมด
113,923

© กองส่งเสริมวิชาการ มจพ. All Rights Reserved. Designed by HTML Codex
Distributed By: ThemeWagon