กิจกรรม

หน้าแรก

/

กิจกรรม

/

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้งานระบบจัดก...

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้งานระบบจัดการข้อมูลการลงทะเบียนออนไลน์

วันที่เผยแพร่: 29 เมษายน 2567

Image

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้งานระบบจัดการข้อมูลการลงทะเบียนออนไลน์ จัดเมื่อวันพุธที่ 24 เมษายน 2567 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้อง 406 - 407 ชั้น 4 สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มจพ. โดยคุณศิวกร หลงสมบูรณ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และคุณปรารถนา สัมพันธ์รัตนชัย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศ กองส่งเสริมวิชาการ สนอ. ซึ่งเป็นวิทยากรแนะนำการใช้งานระบบให้บุคลากรสามารถใช้ระบบจัดการข้อมูลการลงทะเบียนออนไลน์ได้อย่างถูกต้องและเต็มประสิทธิภาพ และเพื่อให้ส่วนงานผู้จัดโครงการอบรมหรือสัมมนา สามารถลดระยะเวลาในการบันทึกประวัติการพัฒนาบุคลากรในระบบสารสนเทศทรัพยากรมนุษย์ได้ (https://register.kmutnb.ac.th/) และคุณวรรณพร รุจิพงษ์กุล กองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์ ได้แนะนำการใช้งานระบบสารสนเทศทรัพยากรมนุษย์ : Human Resources Information System (HRIS) (https://hris.kmutnb.ac.th) นั้น กองส่งเสริมวิชาการ ขอขอบคุณวิทยากร ณ ที่นี้ด้วยที่มาถ่ายทอดความรู้และตอบคำถามให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ

ช่องทางติดต่อ

ที่ตั้ง

ห้อง 904-905 ชั้น 9 อาคารอเนกประสงค์
1518 ถ.ประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

Email

aed@op.kmutnb.ac.th

โทรศัพท์

(66) 2555 2000 ต่อ 2235, 2237-2241

สถิติการเข้าชม

สถิติการเข้าชม
วันนี้
30
เมื่อวานนี้
93
ตลอดทั้งเดือน
3,339
รวมทั้งหมด
108,929

© กองส่งเสริมวิชาการ มจพ. All Rights Reserved. Designed by HTML Codex
Distributed By: ThemeWagon