บริการของเรา

วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 • ได้รับการยอมรับให้เป็นวารสารวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากคณะกรรมการอุดมศึกษา
 • ได้รับคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI)
 • เป็นวารสารอยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มที่ 1
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (กสว.) ยอมรับให้เป็นวารสารระดับชาติและเป็นวารสารสำหรับพิจารณา ผลงานตีพิมพ์ เรื่องที่ 2 ของนักศึกษาทุน คปภ. ในหลักสูตรกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก่อนสำเร็จ ปริญญาเอก
 • ท่านสามารถดาวน์โหลดบทความฉบับที่ดำเนินการตีพิมพ์แล้วจนถึงฉบับปัจจุบันและบทความระหว่างดำเนินการตีพิมพ์ (Online First) ได้ที่ http://ojs.kmutnb.ac.th/index.php/kjournal/issue/archive
ส่งบทความ

วารสารวิชาการ Applied Science and Engineering Progress

 • เป็นวารสารอยู่ในฐานข้อมูล SCOPUS (Q3), Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มที่ 1, ASEAN Citation Index (ACI), Cross ref, Google Scholar และ SCITE
 • วิธี Submit บทความวารสาร ASEP https://www.youtube.com/watch?v=hxd-NsOa0KU
 • International Conference - Scopus Indexed Conference https://shorturl.asia/YzuUg
 • ท่านสามารถดาวน์โหลดบทความฉบับที่ดำเนินการตีพิมพ์แล้วจนถึงฉบับปัจจุบันและบทความระหว่างดำเนินการตีพิมพ์ (Online First)
  ได้ที่ http://ojs.kmutnb.ac.th/index.php/kjournal/issue/archive
ส่งบทความ

การรับรองคุณภาพตำราเรียนและสนับสนุนการผลิตตำราเรียน

สืบค้นตำราที่ได้รับการสนับสนุนการผลิตตำราเรียน

No Gift Policy

กองส่งเสริมวิชาการ ทราบและถือปฏิบัติตามนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประชาสัมพันธ์แจ้งให้หัวหน้ากลุ่มงานกำกับดูแลบุคลากรให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าวอย่างเคร่งครัด และให้บุคลากรในหน่วยงานถือปฏิบัติต่อไป

ระบบสารสนเทศ

กิจกรรมล่าสุด

กองส่งเสริมวิชาการ ร่วมบริจาคสิ่งของให้กับ "มูลนิธิบ้านนกขมิ้น"
8 กรกฎาคม 2567

กองส่งเสริมวิชาการ สำนักงานอธิการดี ร่วมบริจาคสิ่งของให้กับ "มูลนิธิบ้านนกขมิ้น" ณ กองกิจการนักศึกษ...

อ่านต่อ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก และการสร้างแดชบอร์ดและรายงานด้วยโปรแกรม Power BI วันที่ 4
1 กรกฎาคม 2567

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก และการสร้างแดชบอร์ดและรายงานด้วยโปรแกรม ...

อ่านต่อ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก และการสร้างแดชบอร์ดและรายงานด้วยโปรแกรม Power BI วันที่ 3
8 กรกฎาคม 2567

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก และการสร้างแดชบอร์ดและรายงานด้วยโปรแกรม ...

อ่านต่อ

ช่องทางติดต่อ

ที่ตั้ง

ห้อง 904-905 ชั้น 9 อาคารอเนกประสงค์
1518 ถ.ประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

Email

aed@op.kmutnb.ac.th

โทรศัพท์

(66) 2555 2000 ต่อ 2235, 2237-2241

สถิติการเข้าชม

สถิติการเข้าชม
วันนี้
2,705
เมื่อวานนี้
81
ตลอดทั้งเดือน
2,670
รวมทั้งหมด
117,872

© กองส่งเสริมวิชาการ มจพ. All Rights Reserved. Designed by HTML Codex
Distributed By: ThemeWagon