กองส่งเสริมวิชาการห้องประชุมกองส่งเสริมวิชาการ


ประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ

สำหรับบุคลากรกองฯ

ประมวลภาพกิจกรรม


บุคลากรกองส่งเสริมวิชาการมอบกระเช้าอวยพรแด่อธิการบดี


     นายสุมนต์ชัย สุธีรวัฒนานนท์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมวิชาการ นำทีมบุคลากร มอบกระเช้ารังนกอวยพรแด่อธิการบดี เนื่องในโอกาสปีใหม่ 2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2558

ชมภาพกิจกรรม


<< ก่อนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ] [5]
 

กองส่งเสริมวิชาการ

เว็บไซต์แนะนำ

 
 

ติดต่อหน่วยงาน

ห้อง 904 - 905 ชั้น 9 อาคารอเนกประสงค์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
โทร: 0 2555 2000 ต่อ 2237 - 2241 แฟกซ์: 0 2555 2236
Email: aed@op.kmutnb.ac.th

สายตรงผู้อำนวยการ

Social Networks

rss in skype google